Alla inlägg av admin

Finansierade av Tillväxtverkets projektmedel för ”Enklare väg till jobb” bygger nu IoU värdekedjor och utvecklar informationsmaterial för att minska utanförskapet!

Utanförskapet är tufft, skrämmande och något som ingen vill hamna i. Ändå gör många det, också i ett välmående samhälle som Sverige. Trots att vårt land präglas av höga välfärdsambitioner befinner sig en betydande del av befolkningen i långvarig arbetslöshet och sjukskrivning. I många fall är denna exkludering förknippat med olika former av social marginalisering. Utanförskapet är inte heller bara en utmaning för de personer som drabbas. Samhället förlorar enormt på att individer faller utanför. Om en enskild individ hamnar i permanent utanförskap vid 25 års ålder, snarare än kommer i arbete, leder det till en samhällsekonomisk förlust på cirka tolv miljoner kronor över livslängden. Baserat på registerstatistik beräknade utredare på SCB nyligen risken för att en person som varit inaktiv under tre år också skulle vara det nästföljande år. I början av 2000-talet var det två av tio som klättrade ut ur utanförskapet. I dag är det bara en av tio som lyckas. Att skapa enkla instegsarbeten för människor i utanförskap är en framgångsfaktor. Den forskning som Ingvar Nilsson och Eva Lundmark utfört visar att man kan sätta en prislapp på utanförskap och det finns stora vinster om man tar tag i de problem som finns. De visar att 9 personer som tack vare en lokal satsningen gått från utanförskap till egen försörjning innebär en socioekonomisk vinst på 72 miljoner kronor under en 15- årsperiod.

 

IoU, IOGT-NTO och X-CONS har långvarig erfarenhet av att skapa enkla arbetsträningsplatser och instegsarbeten för sina medlemmar. Nu har IoU i samverkan med IOGT-NTO, X-CONS, och Södertälje Kommun påbörjat ett samarbete i syfte att skapa enkla instegs arbeten i samarbete med samhällssociala företag och småskaliga producenter

 

Inom ramarna för ett projekt finansierat av Tillväxtverket avser vi nu att titta på förutsättningarna för hur ett välutvecklat nätverk med samhällssociala företag och småskaliga producenter sammankopplade i värdekedjor med tillhörande försäljningskanaler kan skapa enkla arbetsträningsplatser och instegsarbeten och därmed minska utanförskapet.

 

Vi kommer även att ta fram ett grundläggande informationsmaterial för att minska utanförskapet genom instegsjobb, arbetsträning och andra arbetsmarknadsinsatser eftersom vi ser att ser att avsaknaden av vägledning, modeller och metoder motsvarande handboken för myndigheter hos Sofisam fast för arbetsgivaren är en bromsande faktor i den enskilda arbetsgivarens arbete med att tillhandahålla fler arbetstillfällen.

 

Projektet pågår under perioden April – December 2017 och resultatet av projektet är tänkt att sammanställas i en enkel handbok med tillhörande checklistor för arbetsgivaren.

Köp våra återvunna glas och slå ett slag för miljön!

Mikroplast är små plastpartiklar med en diameter som är mindre än 5 millimeter. De kommer från många olika källor, exempelvis större plastbitar som gått sönder, slitage av fordonsdäck, från syntetiska textiler, konstgräsplaner eller från hygienprodukter där plastkulor tillsatts för att ge en skrubbande effekt. Mikroplast är ofta för svårt för våra reningsverk att fånga upp och kan därför spridas till vår sjöar och hav.  

 
Eftersom plast bryts inte ner helt utan successivt bryts ned i mindre och mindre bitar ökar därför den totala mängden mikroplast hela tiden. Ju mindre plastpartiklarna är desto större är risken att djur som lever i hav och sjöar får i sig plasten och att de fastnar i till exempel fiskarnas gälar eller fåglarnas magar. Den förrädiska lilla plasten kan inte utsöndras via spillningen, utan blir fast i magen. Djuren luras att tro att de ätit och är mätta men istället svälter de ihjäl.
 
I sin senaste rapport konstaterar Naturvårdsverket att kunskapsluckor om mikroplaster är ett stort problem. Bristen på data är betydande och osäkerheterna är stora, enligt rapporten. Man konstaterar vidare att de största källorna till mikroplast är: Fordonsdäck som genererar ungefär 8.190 ton mikroplast per år,  konstgräsplaner som genererar 1.640 – 2.460 ton per år samt tvätt av syntetiska textilier, som genererar mellan 850 – 950 ton per år. Läs gärna rapporten i sin helhet, du hittar den på http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ett-steg-pa-vagen-mot-minskade-utslapp-av-mikroplaster/
 
Sverige och Fiji har tagit initiativ till FN:s havskonferens som äger rum 5 – 9 juni 2017. Konferensen är unik eftersom den är den enda som handlar om ett enskilt av de sjutton globala hållbarhetsmål som FN har satt upp. Medan utvecklingen för de övriga sexton målen går framåt går den åt fel håll för världshaven. Situationen blir allt sämre, försurning har ökat med 25 procent jämfört med förindustriell tid, 60 procent av alla korallrev är under hot, tonvis med plast hamnar i haven varje år och fiskbestånd är överfiskade. 
 
Haven står inför gigantiska utmaningar och konferensen ser tre områden som helt centrala – plaster i haven, klimatförändringarna och en hållbar blå ekonomi. 
 
Allt sedan starten har IoU Design försökt att undvika plast i våra designprodukter i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill ju gärna visa att det går att förena god design med ett miljövänligt ansvarstagande. Därför producerar vi i trä, metall och återvunnet glas, material som går att återvinna och därför ingår i ett kretsloppssystem. Vi försöker självklart skapa så attraktiva och funktionella produkter som möjligt, för att du ska älska och använda dem så länge som möjligt. En hög kvalitet med beprövade produktionsmetoder och en produktion så nära konsumtionsplatsen som möjligt bidrar också till en minskad miljöpåverkan. 
 
Så slå ett slag för miljön och hjälp oss att hjälpa såväl naturen som människor i utanförskap – köp våra återvunna glas producerade i samverkan med Glasbolaget i Bro eller pryd din trädgård med tidlösa utemöbler i trä och metall från IoU Design.
 
Fakta. Plast i havet
– Plastproduktionen har ökat från 16 miljoner ton år 1964 till 311 miljoner ton år 2014.
– Varje år hamnar runt åtta miljoner ton plast i haven, enligt beräkningar finns ungefär 150 miljoner ton plast i haven.
– 40 procent av den plast som tillverkas används till engångsförpackningar, de är också det vanligaste skräpet i havet. 
– I Sverige återvinns bara 45 procent av plastförpackningarna. Marint skräp orsakar skador på de marina ekosystemen till ett värde av 8,1 miljarder dollar varje år.
– Det mesta av plasten som kommer ut i haven antas sjunka till botten, bara en mindre del flyter eller sköljs upp på stränder. Strömmarna gör att plasten kan färdas långt.
– Plasten som hamnar i havet fragmenteras och blir mikroplast, bitar som är under 5 millimeter, sk mikroplast

Buy a "Sculpture" and combating genital mutilation of women!

NCE announces in collaboration with Dessert Flower Foundation park sofa "Sculpture" the world's first garden furniture made in support of mutilated women around the world.

In connection with the international day against female genital mutilation and Stockhom Furniture & Light Fair 2017 launches IoU with Dessert Flower Foundation park sofa "Sculpture". The world's first garden furniture made in support of circumcised women. "Sculpture" is designed by Anna Klara G from Carl Malmsten Furniture Studies and has a design language with soft forms inspired by the Swedish nature. "Sculpture" is made of American oak and galvanized steel where both oak and steel is återviningsbara material. Even as scrap have the economic value – as a raw material for the production of new steel. Steel can be recycled again and again and keep their good qualities by all processes. For every "Sculpture" sold will 1,000:-to Dessert Flower Foundation Scandinavia and their struggle to help the mutilated women.

If Anna Cope
Anna Klara G is a second year at Carl Malmsten Furniture Studies. With a background as a social worker and an education as a designer is beautiful furniture that can help people in difficult situations a combination of Anna Cope is natural.

If Dessert Flower and Dessert Flower Scandinavia
Desert Flower Foundation was founded in Vienna in 2002 by the Wacka Diere. The goal is to work preventively and to help the mutilated women around the world. Waris Dirie was born into a nomadic family in the Somali desert near the border with Ethiopia in 1965. At the age of five, she was forced to undergo female genital mutilation. At the age of 13, after having been forced to marry a man old enough to be her grandfather, fled his homeland. Waris fled After a daring escape and many hardships, she came to London, where she was employed as a housemaid and later started working at McDonald's.

At age 18 she was discovered by one of the UK's leading fashion photographers, Terence Donovan, who thought she would be the perfect international model. She quickly became an international celebrity. Waris got a role in a James Bond movie "the living daylights". In 1996 became Waris appointed by Kofi Annan, the Secretary-General of the United Nations, to become the UN Special Ambassador for the Elimination of female genital mutilation. Since its inception in 2002 working Dessert Flower with the slogan "Save a little desert flower".

Desert Flower Scandinavia is a non-profit association established in 2015 by specialist physicians, midwives and gynaecologists from notably Ki and Södersjukhuset.

Facts about female genital mutilation
-Female genital mutilation is a 2000 year old tradition
-Female genital mutilation is not linked to religion, however, a deeply rooted in tradition
-It occurs primarily in Africa and Asia
-Genital mutilation occurs in different ways and are classified according to WHO in 4 different levels depending on the scope of the procedure
-Female genital mutilation is illegal in Sweden as well as in many countries where genital mutilation is prevalent
-UN/WHO/MSF for the presence and distribution of statistics and prevention
-It is estimated that in the whole world where cultures with genital mutilation that tradition is about 390 per 100,000 inhabitants, which is mutilated
-Total is calculated approximately 150 million people were mutilated in the whole world, of which about 500,000 in Europe
-In Sweden, it has the largest number of mutilated girls and women per capita in Europe
-Considering that in Sweden there are about 38,000 könstympade women
-Considering that in Sweden there are about 19,000 girls in risk group to be circumcised
-The mortality rate associated with genital mutilation, as well as due to komplikatiner after genital mutilation amounts to approx. 10%

About Carl Malmsten Furniture Studies
In Malmsten school develops students as well as intellectually, artistically handcrafted. With the tradition as a starting point the old by the new challenged. The combination of four courses, all with furniture as the common denominator, offers unique opportunities. Our groups are small and the student's individual development and specialisation takes place in direct dialogue with teachers and tutors. Our national and international network of contacts gives students ample opportunities to find interesting internships and not least also make contacts during the training.

Malmsten is part of the Institute of technology at Linköping University and since 2009 on Lidingö.

If the IoU-beautiful furniture for a more beautiful world
IOU is a foundation that manufactures outdoor furniture and garden products designed by renowned Swedish Designer. All furniture and products are designed to be environmentally friendly and have a long service life. During the production-distribution and sales phase offers IoU internship and apprenticeships to people in difficult situations, an important step on the way to sobriety and an honest life. The profits will go to organizations working to reduce human suffering and create a better world free of crime and drugs. When purchasing products from the Nce will help not only those who got wrong in life. It also makes itself and the entire community a great service.

IOU offers many different opportunities
By IoU covers the entire process, from product development, production and distribution to sales, finance and administration, IoU, offer internships, training and work in a wide range of areas. For people in social exclusion, access to a variety of work areas be A and O to get the chance to try out different types of occupations.

Objective-creation and collaboration with organizations that combats exclusion
IOU's overall goal is to create a self-sustaining rehabilitation and training programmes which will serve as a gateway to the labour market for people in difficult situations. Product development, production, distribution and sale takes the form of programmes in order to help people in difficult situations back to society. We would of course employ as many people as possible. But quality and a successful outcome in the form of many talented professionals is the guiding principle for the entire project. Part of the profits go to organizations working to help people in difficult situations and to reduce human suffering.

A platform for co-operation and employment
At present produced IoU's furniture in collaboration with Lundqvist Inredningar, Weda Recycling, T3 energy, Glass Factory, City Mission, carpentry shop in Rems hot shop, Floda Snickeri AB, Vietnamese Lawyer Association and the Italian Social social cooperative Operating in Fiore.

Read more on:
www.ioudesign.se
www.desertflowerfoundation.org
www.iei.liu.se/malmstens

Or contact Peter S on 070-461 22 47

See you at Stockhom Furniture & Light Fair in 2017

Peter S and all of us at IoU

Köp en ”Skulptur” och motverka könsstympning av kvinnor!

IoU lanserar i samarbete med Dessert Flower Foundation parksoffan ”Skulptur” världens första trädgårdsmöbel tillverkad för att stödja könsstympade kvinnor runtom i världen.

I samband med internationella dagen mot könsstympning och Stockhom Furniture & Light Fair 2017 lanserar IoU tillsammans med Dessert Flower Foundation parksoffan ”Skulptur”. Världens första trädgårdsmöbel tillverkad för att stödja könsstympade kvinnor. ”Skulptur” är designad av AnnaKlara Gleisner från Carl Malmsten Furniture Studies och har ett formspråk med mjuka former med inspiration från den svenska naturen. ”Skulptur” är tillverkad i svensk oljad ek och svenskt galvaniserat stål där både ek och stål är återviningsbara material. Till och med som skrot har den ett ekonomiskt värde – som råvara för produktion av nytt stål. Stål kan återvinnas gång på gång och behåller sina goda egenskaper genom alla processer. För varje ”Skulptur” som säljs kommer 1.000:- att tillfalla Dessert Flower Foundation Scandinavia och deras kamp för att hjälpa könsstympade kvinnor.

Om AnnaKlara
AnnaKlara Gleisner går andra året på CarlMalmsten Furniture Studies. Med bakgrund som socionom och en utbildning som designer är vackra möbler som kan hjälpa människor i utanförskap en kombination som för AnnaKlara är naturlig.

Om Dessert Flower och Dessert Flower Scandinavia
Desert Flower Foundation grundades i Wien 2002 av Waris Diere. Målsättningen är att arbeta förebyggande och att hjälpa könsstympade kvinnor runtom i världen. Waris Dirie föddes i en nomadfamilj i den Somaliska öknen nära gränsen till Etiopien år 1965. Vid fem års ålder var hon tvungen att genomgå kvinnlig könsstympning. Vid en ålder av 13, efter att ha tvingats att gifta sig med en man som var gammal nog att vara hennes morfar, flydde Waris flydde sitt hemland. Efter en vågad flykt och många vedermödor, kom hon till London och där hon blev anställd som husa och senare började arbeta på McDonald’s.

Vid 18 års ålder upptäcktes hon av av en av Storbritanniens ledande modefotografer, Terence Donovan, som tyckte att hon skulle vara den perfekta internationella modellen. Hon blev snabbt en internationell kändis. Waris fick bland annat en roll i en James Bond filmen ” Iskallt uppdrag ” . År 1996 blev Waris utsedd av Kofi Annan, Förenta nationernas generalsekreterare, att bli FN: s särskilda ambassadör för eliminering av kvinnlig könsstympning. Sedan starten 2002 arbetar Dessert Flower med parollen ”Save a little desert flower”.

Desert Flower Scandinavia är en ideell föreningen etablerad 2015 av specialistläkare, barnmorskor och gynekologer från bland anat Karolinska Institutet och Södersjukhuset.

Fakta om Könsstympning
– Könsstympning är en 2000 år gammal tradition
– Könsstympning är inte kopplat till religion, ä dock en djupt rotad i tradition
– Det förekommer primärt i Afrika och i Asien
– Könsstympning sker på olika sätt och klassificeras enligt WHO i 4 olika nivåer beroende på omfattningen av ingreppet
– Könsstympning är olagligt i Sverige liksom även i många länder där könsstympning är allmänt förekommande
– FN/WHO/Läkare utan gränser för statistik över förekomst och utbredning samt arbetar förebyggande
– Man bedömer att det i hela världen där kulturer med könsstympning som tradition förekommer är ca 390 per 100.000 invånare som är könsstympade
– Totalt beräknas ca 150 miljoner människor var könsstympade i hela världen varav ca 500.000 i Europa
– I Sverige har man det största antalet könsstympade  flickor och kvinnor per capita i Europa
– Man bedömer att det i Sverige finns ca 38.000 könstympade kvinnor
– Man bedömer att det i Sverige finns ca 19.000 flickor i riskgruppen för att bli könsstympade
– Dödligheten i samband med könsstympning samt på grund av komplikatiner efter könsstympning uppgår till ca 10%

Om Carl Malmsten Furniture Studies
På Malmstens skolan utvecklas eleverna såväl hantverksmässigt, konstnärligt som intellektuellt. Med traditionen som utgångspunkt utmanas det gamla av det nya. Kombinationen av fyra utbildningar, alla med möbler som gemensam nämnare, ger unika möjligheter. Våra grupper är små och elevens individuella utveckling och inriktning sker i direkt dialog med lärare och handledare. Vårt nationella och internationella kontaktnät ger eleverna stora möjligheter att hitta intressanta praktikplatser och inte minst också knyta kontakter under utbildningen.

Malmstens är en del av Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och finns sedan 2009 på Lidingö.

Om IoU – vackra möbler för en vackrare värld
IoU är en stiftelse som tillverkar trädgårdsmöbler och trädgårdsprodukter designade av erkända svenska formgivare. Alla möbler och produkter är utvecklade för att vara miljövänliga och ha en lång livslängd. Under produktions- distributions- och försäljningsfasen erbjuder IoU praktik- och lärlingsplatser till människor i utanförskap, ett viktigt steg på vägen till drogfrihet och ett hederligt liv. Vinsten går oavkortat till organisationer som arbetar för att minska mänskligt lidande och skapa en bättre värld utan kriminalitet och droger. När man köper produkter från IoU hjälper man inte bara dem som hamnat snett i tillvaron. Man gör även sig själv och hela samhället en stor tjänst.

IoU erbjuder många olika möjligheter
Genom att IoU täcker hela processen, från produktutveckling, produktion och distribution till försäljning, ekonomi och administration kan IoU, erbjuda praktikplatser, utbildning och arbete inom ett brett urval av områden. För människor i utanförskap kan tillgången till ett varierat urval av arbetsområden vara A och O för att få chansen att prova på olika typer av yrken.

Målsättning – sysselsättning och samverkan med organisationer som motverkar utanförskap
IoU:s övergripande målsättning är att skapa ett självförsörjande rehabiliterings- och utbildningsprogram som skall fungera som en sluss till arbetsmarknaden för människor i utanförskap. Produktutveckling, produktion, distribution och försäljning sker i form av program i syfte att hjälpa människor i utanförskap tillbaka till samhället. Vi vill självklart sysselsätta så många människor som möjligt. Men kvalitet och ett lyckat resultat i form av många duktiga yrkesmänniskor är ledstjärnan för hela projektet. Del av vinsten går till organisationer som arbetar för att hjälpa människor i utanförskap och för att minska mänskligt lidande.

En plattform för samverkan och sysselsättning
I dagsläget produceras IoU:s möbler i samverkan med Lundqvists Inredningar, Weda Återbruk, Fasema, Glasfabriken, Stadsmissionen, Snickarboa i Remshyttan, Floda Snickeri AB, Vietnamese Lawyer Association och det Italienska samhällssociala kooperativet Opera in Fiore.

Läs mer på:
www.ioudesign.se
www.desertflowerfoundation.org
www.iei.liu.se/malmstens

Eller kontakta Peter Söderlund på 070-461 22 47

Vi syns på Stockhom Furniture & Light Fair 2017

Peter Söderlund och alla vi på IoU

The UNITED STATES HAS NO MORE THAN 5,000 CHEFS-WOULD YOU BE ONE of THEM?

Do you lack steady employment? You do not have a complete primary education? Do you talk better English than Swedish? Are you far from the traditional labour market, but are eager to work training in the café and the service profession and learn the basics of one of the world's most fun industries-café and restaurant?

IOGT-NTO come during spring 2017 in a close cooperation with IoU Garden Café, IOGT-NTO, X-CONS, the Swedish Sports Confederation, NBV, Doctor for the future and others open the world's first smart-food's café with locally sourced, organic smartmat good, both in body as bud and our environment. With us you will also be able to buy everything there is in the premises and grown in the garden, tables, benches, chairs, glasses, cups, coffee, salads, milk, juice, smoothies and chives. Only requirement is that you are enrolled with the employment services.

Welcome to work training with us and become one of us?

For more information contact Bo H. by email: bo.hogstedt@iogt.se

SVERIGE SAKNAR MER ÄN 5.000 KOCKAR – VILL DU BLI EN UTAV DEM?

Saknar du fast anställning? Har du inte en komplett grundskoleutbildning? Pratar du bättre engelska än svenska? Står du långt från den traditionella arbetsmarknaden men är sugen på att arbetsträna inom café och serviceyrket samt lära dig grunderna i en av världens kanske roligaste branscher – café och restaurang?

IOGT-NTO kommer under våren 2017 i ett nära samarbete med IoU Garden Café, IOGT-NTO, X-CONS, Riksidrottsförbundet, NBV, Läkare för framtiden mfl öppna världens första smart-mat:s café med lokalproducerad, ekologisk smartmat bra får såväl kropp som knopp och vår miljö. Hos oss kommer man även att kunna köpa allt som finns i lokalen och som odlas i trädgården, bord, bänkar, stolar, glas, koppar, kaffe, sallader, mjölk, juice, smoothies och gräslök. Enda kravet är att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Välkommen att arbetsträna hos oss och bli en av oss?

Vill du veta mer kontakta Bo Högstedt via mail: bo.hogstedt@iogt.se

FORGET-ME-NOT-a completely unusual glass with an even rarer history …

[vc_row gap=”0″ full_height=”” columns_placement=”middle” equal_height=”” content_placement=”” video_bg=”” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=lMJXxhRFO1k” video_bg_parallax=”” parallax=”” parallax_image=”” parallax_speed_video=”1.5″ parallax_speed_bg=”1.5″ el_id=”” el_class=”” css=”.vc_custom_1460622604513{background-color: #ffffff !important;}” type=”full_width” height=””][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]An icy winter day met up on the clay off the Glass Company in Bridge, Ammy, Erika and a number of members from X-CONS Stockholm. The objective of the meeting was clear for Ammy and Erika but something unclear to members from X-CONS. An ambiguity which after a lot of thought and kneading from X-CONS side impacts of a couple jugs of freshly brewed coffee, a lot of enthusiasm and a lot of balls from Jo and Erika’s side became clear even for X-CONS members. Together with Mahesh and Erika kneaded to the shaping of clay which then have been models of Forget-me-not-an unusual glass with an even rarer history. After we carefully kneaded up our shape, it became time for the highlight of the day. Glass blowing.

Clay shape is soft and moist when we are blowing in the hot glass. Each glass is unique and these glasses are only available in a copy when the clay form is consumed when we’ve blown it. Inspired by the unique glass X-CONS Stockholm kneaded up and with the same design process Glass company produced the hand-blown glass Forget-me-not, the first glass in a series of glass as Mahesh and Erika at the Glass Company designing for Nce. The uniqueness of the Forget-me-not is not just that they have been designed by Ammy and Erika together with X-Cons members. Moreover, they are hand blown by eco-friendly, recycled glass at the glass factory. A very special small glassworks in Bridge just utanförr Stockholm. There use to be recycled glass from an old rubbish tip to melt if the returnable glass bottles from bus shelters, television screens and other waste and scrap glass products which then becomes exclusively designed, hand blown quality glass. And perhaps the most important of all, of every Forget-me-not glass sold as part of the sale proceeds to help people in difficult situations-something that makes an already beautiful glass even more beautiful.

Do you want to buy beautiful glass? Visit www.ioudesign.se or visit the Glass Company in Bridge. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1460623204932{padding-bottom: 35px !important;}”][vc_separator color=”black” style=”dotted” border_width=”4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”537″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]If an Ammy, Erika and Glass Company
An Ammy O and Erika Kristofersson Bredberg is founder of Glass Company.
The vision is to have an increasing interest by creating more and more innovative projects and objects around the glass. Glass company aims to at all stages working environment consciously for a sustainable future in Swedish glass.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1460623204932{padding-bottom: 35px !important;}”][vc_separator color=”black” style=”dotted” border_width=”4″][/vc_column][/vc_row]