Månadsarkiv: december 2016

The UNITED STATES HAS NO MORE THAN 5,000 CHEFS-WOULD YOU BE ONE of THEM?

Do you lack steady employment? You do not have a complete primary education? Do you talk better English than Swedish? Are you far from the traditional labour market, but are eager to work training in the café and the service profession and learn the basics of one of the world's most fun industries-café and restaurant?

IOGT-NTO come during spring 2017 in a close cooperation with IoU Garden Café, IOGT-NTO, X-CONS, the Swedish Sports Confederation, NBV, Doctor for the future and others open the world's first smart-food's café with locally sourced, organic smartmat good, both in body as bud and our environment. With us you will also be able to buy everything there is in the premises and grown in the garden, tables, benches, chairs, glasses, cups, coffee, salads, milk, juice, smoothies and chives. Only requirement is that you are enrolled with the employment services.

Welcome to work training with us and become one of us?

For more information contact Bo H. by email: bo.hogstedt@iogt.se

SVERIGE SAKNAR MER ÄN 5.000 KOCKAR – VILL DU BLI EN UTAV DEM?

Saknar du fast anställning? Har du inte en komplett grundskoleutbildning? Pratar du bättre engelska än svenska? Står du långt från den traditionella arbetsmarknaden men är sugen på att arbetsträna inom café och serviceyrket samt lära dig grunderna i en av världens kanske roligaste branscher – café och restaurang?

IOGT-NTO kommer under våren 2017 i ett nära samarbete med IoU Garden Café, IOGT-NTO, X-CONS, Riksidrottsförbundet, NBV, Läkare för framtiden mfl öppna världens första smart-mat:s café med lokalproducerad, ekologisk smartmat bra får såväl kropp som knopp och vår miljö. Hos oss kommer man även att kunna köpa allt som finns i lokalen och som odlas i trädgården, bord, bänkar, stolar, glas, koppar, kaffe, sallader, mjölk, juice, smoothies och gräslök. Enda kravet är att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Välkommen att arbetsträna hos oss och bli en av oss?

Vill du veta mer kontakta Bo Högstedt via mail: bo.hogstedt@iogt.se