Köp våra återvunna glas och slå ett slag för miljön!

Mikroplast är små plastpartiklar med en diameter som är mindre än 5 millimeter. De kommer från många olika källor, exempelvis större plastbitar som gått sönder, slitage av fordonsdäck, från syntetiska textiler, konstgräsplaner eller från hygienprodukter där plastkulor tillsatts för att ge en skrubbande effekt. Mikroplast är ofta för svårt för våra reningsverk att fånga upp och kan därför spridas till vår sjöar och hav.  

 
Eftersom plast bryts inte ner helt utan successivt bryts ned i mindre och mindre bitar ökar därför den totala mängden mikroplast hela tiden. Ju mindre plastpartiklarna är desto större är risken att djur som lever i hav och sjöar får i sig plasten och att de fastnar i till exempel fiskarnas gälar eller fåglarnas magar. Den förrädiska lilla plasten kan inte utsöndras via spillningen, utan blir fast i magen. Djuren luras att tro att de ätit och är mätta men istället svälter de ihjäl.
 
I sin senaste rapport konstaterar Naturvårdsverket att kunskapsluckor om mikroplaster är ett stort problem. Bristen på data är betydande och osäkerheterna är stora, enligt rapporten. Man konstaterar vidare att de största källorna till mikroplast är: Fordonsdäck som genererar ungefär 8.190 ton mikroplast per år,  konstgräsplaner som genererar 1.640 – 2.460 ton per år samt tvätt av syntetiska textilier, som genererar mellan 850 – 950 ton per år. Läs gärna rapporten i sin helhet, du hittar den på http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ett-steg-pa-vagen-mot-minskade-utslapp-av-mikroplaster/
 
Sverige och Fiji har tagit initiativ till FN:s havskonferens som äger rum 5 – 9 juni 2017. Konferensen är unik eftersom den är den enda som handlar om ett enskilt av de sjutton globala hållbarhetsmål som FN har satt upp. Medan utvecklingen för de övriga sexton målen går framåt går den åt fel håll för världshaven. Situationen blir allt sämre, försurning har ökat med 25 procent jämfört med förindustriell tid, 60 procent av alla korallrev är under hot, tonvis med plast hamnar i haven varje år och fiskbestånd är överfiskade. 
 
Haven står inför gigantiska utmaningar och konferensen ser tre områden som helt centrala – plaster i haven, klimatförändringarna och en hållbar blå ekonomi. 
 
Allt sedan starten har IoU Design försökt att undvika plast i våra designprodukter i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill ju gärna visa att det går att förena god design med ett miljövänligt ansvarstagande. Därför producerar vi i trä, metall och återvunnet glas, material som går att återvinna och därför ingår i ett kretsloppssystem. Vi försöker självklart skapa så attraktiva och funktionella produkter som möjligt, för att du ska älska och använda dem så länge som möjligt. En hög kvalitet med beprövade produktionsmetoder och en produktion så nära konsumtionsplatsen som möjligt bidrar också till en minskad miljöpåverkan. 
 
Så slå ett slag för miljön och hjälp oss att hjälpa såväl naturen som människor i utanförskap – köp våra återvunna glas producerade i samverkan med Glasbolaget i Bro eller pryd din trädgård med tidlösa utemöbler i trä och metall från IoU Design.
 
Fakta. Plast i havet
– Plastproduktionen har ökat från 16 miljoner ton år 1964 till 311 miljoner ton år 2014.
– Varje år hamnar runt åtta miljoner ton plast i haven, enligt beräkningar finns ungefär 150 miljoner ton plast i haven.
– 40 procent av den plast som tillverkas används till engångsförpackningar, de är också det vanligaste skräpet i havet. 
– I Sverige återvinns bara 45 procent av plastförpackningarna. Marint skräp orsakar skador på de marina ekosystemen till ett värde av 8,1 miljarder dollar varje år.
– Det mesta av plasten som kommer ut i haven antas sjunka till botten, bara en mindre del flyter eller sköljs upp på stränder. Strömmarna gör att plasten kan färdas långt.
– Plasten som hamnar i havet fragmenteras och blir mikroplast, bitar som är under 5 millimeter, sk mikroplast