Köp en ”Skulptur” och motverka könsstympning av kvinnor!

IoU lanserar i samarbete med Dessert Flower Foundation parksoffan ”Skulptur” världens första trädgårdsmöbel tillverkad för att stödja könsstympade kvinnor runtom i världen.

I samband med internationella dagen mot könsstympning och Stockhom Furniture & Light Fair 2017 lanserar IoU tillsammans med Dessert Flower Foundation parksoffan ”Skulptur”. Världens första trädgårdsmöbel tillverkad för att stödja könsstympade kvinnor. ”Skulptur” är designad av AnnaKlara Gleisner från Carl Malmsten Furniture Studies och har ett formspråk med mjuka former med inspiration från den svenska naturen. ”Skulptur” är tillverkad i svensk oljad ek och svenskt galvaniserat stål där både ek och stål är återviningsbara material. Till och med som skrot har den ett ekonomiskt värde – som råvara för produktion av nytt stål. Stål kan återvinnas gång på gång och behåller sina goda egenskaper genom alla processer. För varje ”Skulptur” som säljs kommer 1.000:- att tillfalla Dessert Flower Foundation Scandinavia och deras kamp för att hjälpa könsstympade kvinnor.

Om AnnaKlara
AnnaKlara Gleisner går andra året på CarlMalmsten Furniture Studies. Med bakgrund som socionom och en utbildning som designer är vackra möbler som kan hjälpa människor i utanförskap en kombination som för AnnaKlara är naturlig.

Om Dessert Flower och Dessert Flower Scandinavia
Desert Flower Foundation grundades i Wien 2002 av Waris Diere. Målsättningen är att arbeta förebyggande och att hjälpa könsstympade kvinnor runtom i världen. Waris Dirie föddes i en nomadfamilj i den Somaliska öknen nära gränsen till Etiopien år 1965. Vid fem års ålder var hon tvungen att genomgå kvinnlig könsstympning. Vid en ålder av 13, efter att ha tvingats att gifta sig med en man som var gammal nog att vara hennes morfar, flydde Waris flydde sitt hemland. Efter en vågad flykt och många vedermödor, kom hon till London och där hon blev anställd som husa och senare började arbeta på McDonald’s.

Vid 18 års ålder upptäcktes hon av av en av Storbritanniens ledande modefotografer, Terence Donovan, som tyckte att hon skulle vara den perfekta internationella modellen. Hon blev snabbt en internationell kändis. Waris fick bland annat en roll i en James Bond filmen ” Iskallt uppdrag ” . År 1996 blev Waris utsedd av Kofi Annan, Förenta nationernas generalsekreterare, att bli FN: s särskilda ambassadör för eliminering av kvinnlig könsstympning. Sedan starten 2002 arbetar Dessert Flower med parollen ”Save a little desert flower”.

Desert Flower Scandinavia är en ideell föreningen etablerad 2015 av specialistläkare, barnmorskor och gynekologer från bland anat Karolinska Institutet och Södersjukhuset.

Fakta om Könsstympning
– Könsstympning är en 2000 år gammal tradition
– Könsstympning är inte kopplat till religion, ä dock en djupt rotad i tradition
– Det förekommer primärt i Afrika och i Asien
– Könsstympning sker på olika sätt och klassificeras enligt WHO i 4 olika nivåer beroende på omfattningen av ingreppet
– Könsstympning är olagligt i Sverige liksom även i många länder där könsstympning är allmänt förekommande
– FN/WHO/Läkare utan gränser för statistik över förekomst och utbredning samt arbetar förebyggande
– Man bedömer att det i hela världen där kulturer med könsstympning som tradition förekommer är ca 390 per 100.000 invånare som är könsstympade
– Totalt beräknas ca 150 miljoner människor var könsstympade i hela världen varav ca 500.000 i Europa
– I Sverige har man det största antalet könsstympade  flickor och kvinnor per capita i Europa
– Man bedömer att det i Sverige finns ca 38.000 könstympade kvinnor
– Man bedömer att det i Sverige finns ca 19.000 flickor i riskgruppen för att bli könsstympade
– Dödligheten i samband med könsstympning samt på grund av komplikatiner efter könsstympning uppgår till ca 10%

Om Carl Malmsten Furniture Studies
På Malmstens skolan utvecklas eleverna såväl hantverksmässigt, konstnärligt som intellektuellt. Med traditionen som utgångspunkt utmanas det gamla av det nya. Kombinationen av fyra utbildningar, alla med möbler som gemensam nämnare, ger unika möjligheter. Våra grupper är små och elevens individuella utveckling och inriktning sker i direkt dialog med lärare och handledare. Vårt nationella och internationella kontaktnät ger eleverna stora möjligheter att hitta intressanta praktikplatser och inte minst också knyta kontakter under utbildningen.

Malmstens är en del av Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och finns sedan 2009 på Lidingö.

Om IoU – vackra möbler för en vackrare värld
IoU är en stiftelse som tillverkar trädgårdsmöbler och trädgårdsprodukter designade av erkända svenska formgivare. Alla möbler och produkter är utvecklade för att vara miljövänliga och ha en lång livslängd. Under produktions- distributions- och försäljningsfasen erbjuder IoU praktik- och lärlingsplatser till människor i utanförskap, ett viktigt steg på vägen till drogfrihet och ett hederligt liv. Vinsten går oavkortat till organisationer som arbetar för att minska mänskligt lidande och skapa en bättre värld utan kriminalitet och droger. När man köper produkter från IoU hjälper man inte bara dem som hamnat snett i tillvaron. Man gör även sig själv och hela samhället en stor tjänst.

IoU erbjuder många olika möjligheter
Genom att IoU täcker hela processen, från produktutveckling, produktion och distribution till försäljning, ekonomi och administration kan IoU, erbjuda praktikplatser, utbildning och arbete inom ett brett urval av områden. För människor i utanförskap kan tillgången till ett varierat urval av arbetsområden vara A och O för att få chansen att prova på olika typer av yrken.

Målsättning – sysselsättning och samverkan med organisationer som motverkar utanförskap
IoU:s övergripande målsättning är att skapa ett självförsörjande rehabiliterings- och utbildningsprogram som skall fungera som en sluss till arbetsmarknaden för människor i utanförskap. Produktutveckling, produktion, distribution och försäljning sker i form av program i syfte att hjälpa människor i utanförskap tillbaka till samhället. Vi vill självklart sysselsätta så många människor som möjligt. Men kvalitet och ett lyckat resultat i form av många duktiga yrkesmänniskor är ledstjärnan för hela projektet. Del av vinsten går till organisationer som arbetar för att hjälpa människor i utanförskap och för att minska mänskligt lidande.

En plattform för samverkan och sysselsättning
I dagsläget produceras IoU:s möbler i samverkan med Lundqvists Inredningar, Weda Återbruk, Fasema, Glasfabriken, Stadsmissionen, Snickarboa i Remshyttan, Floda Snickeri AB, Vietnamese Lawyer Association och det Italienska samhällssociala kooperativet Opera in Fiore.

Läs mer på:
www.ioudesign.se
www.desertflowerfoundation.org
www.iei.liu.se/malmstens

Eller kontakta Peter Söderlund på 070-461 22 47

Vi syns på Stockhom Furniture & Light Fair 2017

Peter Söderlund och alla vi på IoU