Kategoriarkiv: Nyheter

Finansierade av Tillväxtverkets projektmedel för ”Enklare väg till jobb” bygger nu IoU värdekedjor och utvecklar informationsmaterial för att minska utanförskapet!

Utanförskapet är tufft, skrämmande och något som ingen vill hamna i. Ändå gör många det, också i ett välmående samhälle som Sverige. Trots att vårt land präglas av höga välfärdsambitioner befinner sig en betydande del av befolkningen i långvarig arbetslöshet och sjukskrivning. I många fall är denna exkludering förknippat med olika former av social marginalisering. Utanförskapet är inte heller bara en utmaning för de personer som drabbas. Samhället förlorar enormt på att individer faller utanför. Om en enskild individ hamnar i permanent utanförskap vid 25 års ålder, snarare än kommer i arbete, leder det till en samhällsekonomisk förlust på cirka tolv miljoner kronor över livslängden. Baserat på registerstatistik beräknade utredare på SCB nyligen risken för att en person som varit inaktiv under tre år också skulle vara det nästföljande år. I början av 2000-talet var det två av tio som klättrade ut ur utanförskapet. I dag är det bara en av tio som lyckas. Att skapa enkla instegsarbeten för människor i utanförskap är en framgångsfaktor. Den forskning som Ingvar Nilsson och Eva Lundmark utfört visar att man kan sätta en prislapp på utanförskap och det finns stora vinster om man tar tag i de problem som finns. De visar att 9 personer som tack vare en lokal satsningen gått från utanförskap till egen försörjning innebär en socioekonomisk vinst på 72 miljoner kronor under en 15- årsperiod.

 

IoU, IOGT-NTO och X-CONS har långvarig erfarenhet av att skapa enkla arbetsträningsplatser och instegsarbeten för sina medlemmar. Nu har IoU i samverkan med IOGT-NTO, X-CONS, och Södertälje Kommun påbörjat ett samarbete i syfte att skapa enkla instegs arbeten i samarbete med samhällssociala företag och småskaliga producenter

 

Inom ramarna för ett projekt finansierat av Tillväxtverket avser vi nu att titta på förutsättningarna för hur ett välutvecklat nätverk med samhällssociala företag och småskaliga producenter sammankopplade i värdekedjor med tillhörande försäljningskanaler kan skapa enkla arbetsträningsplatser och instegsarbeten och därmed minska utanförskapet.

 

Vi kommer även att ta fram ett grundläggande informationsmaterial för att minska utanförskapet genom instegsjobb, arbetsträning och andra arbetsmarknadsinsatser eftersom vi ser att ser att avsaknaden av vägledning, modeller och metoder motsvarande handboken för myndigheter hos Sofisam fast för arbetsgivaren är en bromsande faktor i den enskilda arbetsgivarens arbete med att tillhandahålla fler arbetstillfällen.

 

Projektet pågår under perioden April – December 2017 och resultatet av projektet är tänkt att sammanställas i en enkel handbok med tillhörande checklistor för arbetsgivaren.

Köp våra återvunna glas och slå ett slag för miljön!

Mikroplast är små plastpartiklar med en diameter som är mindre än 5 millimeter. De kommer från många olika källor, exempelvis större plastbitar som gått sönder, slitage av fordonsdäck, från syntetiska textiler, konstgräsplaner eller från hygienprodukter där plastkulor tillsatts för att ge en skrubbande effekt. Mikroplast är ofta för svårt för våra reningsverk att fånga upp och kan därför spridas till vår sjöar och hav.  

 
Eftersom plast bryts inte ner helt utan successivt bryts ned i mindre och mindre bitar ökar därför den totala mängden mikroplast hela tiden. Ju mindre plastpartiklarna är desto större är risken att djur som lever i hav och sjöar får i sig plasten och att de fastnar i till exempel fiskarnas gälar eller fåglarnas magar. Den förrädiska lilla plasten kan inte utsöndras via spillningen, utan blir fast i magen. Djuren luras att tro att de ätit och är mätta men istället svälter de ihjäl.
 
I sin senaste rapport konstaterar Naturvårdsverket att kunskapsluckor om mikroplaster är ett stort problem. Bristen på data är betydande och osäkerheterna är stora, enligt rapporten. Man konstaterar vidare att de största källorna till mikroplast är: Fordonsdäck som genererar ungefär 8.190 ton mikroplast per år,  konstgräsplaner som genererar 1.640 – 2.460 ton per år samt tvätt av syntetiska textilier, som genererar mellan 850 – 950 ton per år. Läs gärna rapporten i sin helhet, du hittar den på http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ett-steg-pa-vagen-mot-minskade-utslapp-av-mikroplaster/
 
Sverige och Fiji har tagit initiativ till FN:s havskonferens som äger rum 5 – 9 juni 2017. Konferensen är unik eftersom den är den enda som handlar om ett enskilt av de sjutton globala hållbarhetsmål som FN har satt upp. Medan utvecklingen för de övriga sexton målen går framåt går den åt fel håll för världshaven. Situationen blir allt sämre, försurning har ökat med 25 procent jämfört med förindustriell tid, 60 procent av alla korallrev är under hot, tonvis med plast hamnar i haven varje år och fiskbestånd är överfiskade. 
 
Haven står inför gigantiska utmaningar och konferensen ser tre områden som helt centrala – plaster i haven, klimatförändringarna och en hållbar blå ekonomi. 
 
Allt sedan starten har IoU Design försökt att undvika plast i våra designprodukter i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill ju gärna visa att det går att förena god design med ett miljövänligt ansvarstagande. Därför producerar vi i trä, metall och återvunnet glas, material som går att återvinna och därför ingår i ett kretsloppssystem. Vi försöker självklart skapa så attraktiva och funktionella produkter som möjligt, för att du ska älska och använda dem så länge som möjligt. En hög kvalitet med beprövade produktionsmetoder och en produktion så nära konsumtionsplatsen som möjligt bidrar också till en minskad miljöpåverkan. 
 
Så slå ett slag för miljön och hjälp oss att hjälpa såväl naturen som människor i utanförskap – köp våra återvunna glas producerade i samverkan med Glasbolaget i Bro eller pryd din trädgård med tidlösa utemöbler i trä och metall från IoU Design.
 
Fakta. Plast i havet
– Plastproduktionen har ökat från 16 miljoner ton år 1964 till 311 miljoner ton år 2014.
– Varje år hamnar runt åtta miljoner ton plast i haven, enligt beräkningar finns ungefär 150 miljoner ton plast i haven.
– 40 procent av den plast som tillverkas används till engångsförpackningar, de är också det vanligaste skräpet i havet. 
– I Sverige återvinns bara 45 procent av plastförpackningarna. Marint skräp orsakar skador på de marina ekosystemen till ett värde av 8,1 miljarder dollar varje år.
– Det mesta av plasten som kommer ut i haven antas sjunka till botten, bara en mindre del flyter eller sköljs upp på stränder. Strömmarna gör att plasten kan färdas långt.
– Plasten som hamnar i havet fragmenteras och blir mikroplast, bitar som är under 5 millimeter, sk mikroplast

Köp en ”Skulptur” och motverka könsstympning av kvinnor!

IoU lanserar i samarbete med Dessert Flower Foundation parksoffan ”Skulptur” världens första trädgårdsmöbel tillverkad för att stödja könsstympade kvinnor runtom i världen.

I samband med internationella dagen mot könsstympning och Stockhom Furniture & Light Fair 2017 lanserar IoU tillsammans med Dessert Flower Foundation parksoffan ”Skulptur”. Världens första trädgårdsmöbel tillverkad för att stödja könsstympade kvinnor. ”Skulptur” är designad av AnnaKlara Gleisner från Carl Malmsten Furniture Studies och har ett formspråk med mjuka former med inspiration från den svenska naturen. ”Skulptur” är tillverkad i svensk oljad ek och svenskt galvaniserat stål där både ek och stål är återviningsbara material. Till och med som skrot har den ett ekonomiskt värde – som råvara för produktion av nytt stål. Stål kan återvinnas gång på gång och behåller sina goda egenskaper genom alla processer. För varje ”Skulptur” som säljs kommer 1.000:- att tillfalla Dessert Flower Foundation Scandinavia och deras kamp för att hjälpa könsstympade kvinnor.

Om AnnaKlara
AnnaKlara Gleisner går andra året på CarlMalmsten Furniture Studies. Med bakgrund som socionom och en utbildning som designer är vackra möbler som kan hjälpa människor i utanförskap en kombination som för AnnaKlara är naturlig.

Om Dessert Flower och Dessert Flower Scandinavia
Desert Flower Foundation grundades i Wien 2002 av Waris Diere. Målsättningen är att arbeta förebyggande och att hjälpa könsstympade kvinnor runtom i världen. Waris Dirie föddes i en nomadfamilj i den Somaliska öknen nära gränsen till Etiopien år 1965. Vid fem års ålder var hon tvungen att genomgå kvinnlig könsstympning. Vid en ålder av 13, efter att ha tvingats att gifta sig med en man som var gammal nog att vara hennes morfar, flydde Waris flydde sitt hemland. Efter en vågad flykt och många vedermödor, kom hon till London och där hon blev anställd som husa och senare började arbeta på McDonald’s.

Vid 18 års ålder upptäcktes hon av av en av Storbritanniens ledande modefotografer, Terence Donovan, som tyckte att hon skulle vara den perfekta internationella modellen. Hon blev snabbt en internationell kändis. Waris fick bland annat en roll i en James Bond filmen ” Iskallt uppdrag ” . År 1996 blev Waris utsedd av Kofi Annan, Förenta nationernas generalsekreterare, att bli FN: s särskilda ambassadör för eliminering av kvinnlig könsstympning. Sedan starten 2002 arbetar Dessert Flower med parollen ”Save a little desert flower”.

Desert Flower Scandinavia är en ideell föreningen etablerad 2015 av specialistläkare, barnmorskor och gynekologer från bland anat Karolinska Institutet och Södersjukhuset.

Fakta om Könsstympning
– Könsstympning är en 2000 år gammal tradition
– Könsstympning är inte kopplat till religion, ä dock en djupt rotad i tradition
– Det förekommer primärt i Afrika och i Asien
– Könsstympning sker på olika sätt och klassificeras enligt WHO i 4 olika nivåer beroende på omfattningen av ingreppet
– Könsstympning är olagligt i Sverige liksom även i många länder där könsstympning är allmänt förekommande
– FN/WHO/Läkare utan gränser för statistik över förekomst och utbredning samt arbetar förebyggande
– Man bedömer att det i hela världen där kulturer med könsstympning som tradition förekommer är ca 390 per 100.000 invånare som är könsstympade
– Totalt beräknas ca 150 miljoner människor var könsstympade i hela världen varav ca 500.000 i Europa
– I Sverige har man det största antalet könsstympade  flickor och kvinnor per capita i Europa
– Man bedömer att det i Sverige finns ca 38.000 könstympade kvinnor
– Man bedömer att det i Sverige finns ca 19.000 flickor i riskgruppen för att bli könsstympade
– Dödligheten i samband med könsstympning samt på grund av komplikatiner efter könsstympning uppgår till ca 10%

Om Carl Malmsten Furniture Studies
På Malmstens skolan utvecklas eleverna såväl hantverksmässigt, konstnärligt som intellektuellt. Med traditionen som utgångspunkt utmanas det gamla av det nya. Kombinationen av fyra utbildningar, alla med möbler som gemensam nämnare, ger unika möjligheter. Våra grupper är små och elevens individuella utveckling och inriktning sker i direkt dialog med lärare och handledare. Vårt nationella och internationella kontaktnät ger eleverna stora möjligheter att hitta intressanta praktikplatser och inte minst också knyta kontakter under utbildningen.

Malmstens är en del av Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och finns sedan 2009 på Lidingö.

Om IoU – vackra möbler för en vackrare värld
IoU är en stiftelse som tillverkar trädgårdsmöbler och trädgårdsprodukter designade av erkända svenska formgivare. Alla möbler och produkter är utvecklade för att vara miljövänliga och ha en lång livslängd. Under produktions- distributions- och försäljningsfasen erbjuder IoU praktik- och lärlingsplatser till människor i utanförskap, ett viktigt steg på vägen till drogfrihet och ett hederligt liv. Vinsten går oavkortat till organisationer som arbetar för att minska mänskligt lidande och skapa en bättre värld utan kriminalitet och droger. När man köper produkter från IoU hjälper man inte bara dem som hamnat snett i tillvaron. Man gör även sig själv och hela samhället en stor tjänst.

IoU erbjuder många olika möjligheter
Genom att IoU täcker hela processen, från produktutveckling, produktion och distribution till försäljning, ekonomi och administration kan IoU, erbjuda praktikplatser, utbildning och arbete inom ett brett urval av områden. För människor i utanförskap kan tillgången till ett varierat urval av arbetsområden vara A och O för att få chansen att prova på olika typer av yrken.

Målsättning – sysselsättning och samverkan med organisationer som motverkar utanförskap
IoU:s övergripande målsättning är att skapa ett självförsörjande rehabiliterings- och utbildningsprogram som skall fungera som en sluss till arbetsmarknaden för människor i utanförskap. Produktutveckling, produktion, distribution och försäljning sker i form av program i syfte att hjälpa människor i utanförskap tillbaka till samhället. Vi vill självklart sysselsätta så många människor som möjligt. Men kvalitet och ett lyckat resultat i form av många duktiga yrkesmänniskor är ledstjärnan för hela projektet. Del av vinsten går till organisationer som arbetar för att hjälpa människor i utanförskap och för att minska mänskligt lidande.

En plattform för samverkan och sysselsättning
I dagsläget produceras IoU:s möbler i samverkan med Lundqvists Inredningar, Weda Återbruk, Fasema, Glasfabriken, Stadsmissionen, Snickarboa i Remshyttan, Floda Snickeri AB, Vietnamese Lawyer Association och det Italienska samhällssociala kooperativet Opera in Fiore.

Läs mer på:
www.ioudesign.se
www.desertflowerfoundation.org
www.iei.liu.se/malmstens

Eller kontakta Peter Söderlund på 070-461 22 47

Vi syns på Stockhom Furniture & Light Fair 2017

Peter Söderlund och alla vi på IoU

SVERIGE SAKNAR MER ÄN 5.000 KOCKAR – VILL DU BLI EN UTAV DEM?

Saknar du fast anställning? Har du inte en komplett grundskoleutbildning? Pratar du bättre engelska än svenska? Står du långt från den traditionella arbetsmarknaden men är sugen på att arbetsträna inom café och serviceyrket samt lära dig grunderna i en av världens kanske roligaste branscher – café och restaurang?

IOGT-NTO kommer under våren 2017 i ett nära samarbete med IoU Garden Café, IOGT-NTO, X-CONS, Riksidrottsförbundet, NBV, Läkare för framtiden mfl öppna världens första smart-mat:s café med lokalproducerad, ekologisk smartmat bra får såväl kropp som knopp och vår miljö. Hos oss kommer man även att kunna köpa allt som finns i lokalen och som odlas i trädgården, bord, bänkar, stolar, glas, koppar, kaffe, sallader, mjölk, juice, smoothies och gräslök. Enda kravet är att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Välkommen att arbetsträna hos oss och bli en av oss?

Vill du veta mer kontakta Bo Högstedt via mail: bo.hogstedt@iogt.se

Förgätmigej Stockholm – ett helt ovanligt glas med en ännu ovanligare historia…

[vc_row gap=”0″ full_height=”” columns_placement=”middle” equal_height=”” content_placement=”” video_bg=”” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=lMJXxhRFO1k” video_bg_parallax=”” parallax=”” parallax_image=”” parallax_speed_video=”1.5″ parallax_speed_bg=”1.5″ el_id=”” el_class=”” css=”.vc_custom_1460622604513{background-color: #ffffff !important;}” type=”full_width” height=””][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]En iskall vinterdag möttes man upp på grusplan utanför Glasbolaget i Bro, Ammy, Erika och ett antal medlemmar från X-CONS Stockholm. Målsättningen med mötet var glasklart för Ammy och Erika men något oklart för medlemmarna från X-CONS. En oklarhet som efter en hel del tankearbete och knådande från X-CONS sida stötat av ett par kannor nybryggt kaffe, mycket entusiasm och en hel del bullar från Ammys och Erikas sida blev glasklart även för X-CONS medlemmar. Tillsammans med Ammy och Erika knådade man nämligen fram de formar i lera som sedan har varit modeller för Förgätmigej Stockholm – ett ovanligt glas med en ännu ovanligare historia. Efter det att vi ömsint knådat fram våra formar blev det dags för dagens höjdpunkt. Glasblåsning.

Lerformen är mjuk och fuktig då vi blåser i det varma glaset. Varje glas blir helt unikt och dessa glas finns bara i ett exemplar då lerformen förbrukas när vi har blåst i den. Med inspiration av de helt unika glasen som X-CONS Stockholm knådat fram och med samma designprocess har Glasbolaget tagit fram det munblåsta glaset Förgätmigej Stockholm, det första glaset i en serie glas som Ammy och Erika på Glasbolaget designar för IoU. Det unika med Förgätmigej är nämligen inte bara att de har designats av Ammy och Erika tillsammans med X-Cons medlemmar. De är dessutom handblåsta av miljövänligt, återvunnet glas på Glasbruket. Ett mycket speciellt litet glasbruk i Bro strax utanförr Stockholm. Där använder man man återvunnet glas från en gammal soptipp för att smälta om returglas från busskurer, TV-skärmar och andra bortkastade och kasserade glasprodukter som sedan blir exklusivt formgivet, handblåst kvalitetsglas. Och det kanske viktigaste med allt, för varje Förgätmigej Stockholm glas som säljs så går en del av försäljningsintäkterna till att hjälpa människor i utanförskap – något som gör ett redan vackert glas ännu lite vackrare.

Vill du köpa vackra glas? Besök IoU Design eller besök Glasbolaget i Bro.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1460623204932{padding-bottom: 35px !important;}”][vc_separator color=”black” style=”dotted” border_width=”4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”537″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]Om Ammy, Erika och Glasbolaget
Ammy Olofsson och Erika Kristofersson Bredberg är grundare till Glasbolaget.
Visionen är att få ett ökat intresse genom att skapa mer och fler innovativa projekt och objekt kring glas. Glasbolaget har som mål att i alla steg arbeta miljömedvetet för en hållbar framtid för svenskt glas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1460623204932{padding-bottom: 35px !important;}”][vc_separator color=”black” style=”dotted” border_width=”4″][/vc_column][/vc_row]

Välkommen till en inspirerande sommarkväll 30/6 kl. 17–19

[vc_row gap=”0″ full_height=”” columns_placement=”middle” equal_height=”” content_placement=”” video_bg=”” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=lMJXxhRFO1k” video_bg_parallax=”” parallax=”” parallax_image=”” parallax_speed_video=”1.5″ parallax_speed_bg=”1.5″ el_id=”” el_class=”” css=”.vc_custom_1460622604513{background-color: #ffffff !important;}” type=”full_width” height=””][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Välkommen till en inspirerande sommarkväll i matens, hälsans och välmåendets tecken hos oss på IOGT–NTO. Vi kommer under kvällen att hålla många inspirerande föreläsningar på temat mat och hälsa, bjuda på lokalproducerad, ekologisk smartmat och presentera våra samarbetspartners i det nya cafékonceptet IoU Garden Café som vi är på väg att etablera hos oss på IOGT–NTO.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1460623204932{padding-bottom: 35px !important;}”][vc_separator color=”black” style=”dotted” border_width=”4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]Middagsbuffé 17.00 – 19.00
Vi bjuder på en enklare lokalproducerad,
ekologisk smartmatsbuffé, mingel och
inspirerande föreläsningar i ”Peacha– Kucha”
format från
17.00 – 17.10 IOGT-NTO presenterar planerna
för sitt kommande trädgårdscafé – en framtida
mötesplats i Södertälje
17.10 – 17.20 Vad är IoU Garden Café? Peter
Söderlund, X–CONS.
17.20 – 17.30 Ät bättre prestera mer,
Stefan Malmqvist, Sörmlandsidrotten/
Riksidrottsförbundet.
17.30 – 18.00 Ekologisk, lokalproducerad mat –
bättre för människa och miljö, Pia Rantanen och
Daniel Dworetsky.
18.00 – 18.20 Mat som påverkar din hjärna –
finns det? Ann-Marie Lidmark, dietist.
18.20 – 18.40 Mat för livet – Karolinska
Institutet
18.40 – 19.00 Mat som folkrörelse – Gunilla
Falk NBV
Allsång 19.00 – 21.00
Varannan torsdag under hela sommaren med
start 16 juni sjunger vi allsång i vår fantastiska
trädgård. Den 30:e står Heri Eysturlid för
musiken och Bo Högstedt leder allsången.
Var: IOGT-NTO, Torekällgatan 29
När: 30/6 klockan 17.00 – 21.00
Hur: Med glatt humör och god aptit
Anmälan görs via QR–kod på sista sidan eller via
webbadress: bit.ly/30junii2016
Vid frågor, kontakta gärna Peter Söderlund på
070–461 22 47 eller via mail till
peter@ioudesign.se alternativt Pia Raantanen
på 076-648 16 27 eller via mail
pia.rantanen@sodertalje.se[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1460623204932{padding-bottom: 35px !important;}”][vc_separator color=”black” style=”dotted” border_width=”4″][/vc_column][/vc_row]

”Pilotcafé”

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]IoU Garden Café öppnar ett ”pilotcafé” i Södertälje i samverkan med IOGT/NTO

Nu öppnar IoU Garden Café ett ”pilotkafé” tillsammans med IOGT/NTO i deras lokaler på Övre Torekällgatan 29 vid Badhusparken i Södertälje. Med utgångspunkt från detta pilotprojekt kommer vi att arbeta med en utveckling av vårt koncept för lokalproducerad ekologisk smartmat i nära samarbete med ledande forskare, lokala ekologiska producenter och människor i utanförskap.

Caféet kommer att drivas som ett samhällsocialt företag där målsättningen är att skapa praktik och lärlingsplatser för att genom arbetsträning och utbildning hjälpa ungdomar och människor i utanförskap på väg in på arbetsmarknaden.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row]

Frukostseminarium 16 maj

[vc_row gap=”0″ full_height=”” columns_placement=”middle” equal_height=”” content_placement=”” video_bg=”” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=lMJXxhRFO1k” video_bg_parallax=”” parallax=”” parallax_image=”” parallax_speed_video=”1.5″ parallax_speed_bg=”1.5″ el_id=”” el_class=”” css=”.vc_custom_1460622604513{background-color: #ffffff !important;}” type=”full_width” height=””][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Välkommen på ett inspirerade frukostseminarium om samhällssocial företagande och framtidens mötesplatser i det offentliga rummet

Måndagen den 16 maj kl.  7.30–9.00 välkomnar IoU till ett seminarium om samhällssocial företagande och framtidens mötesplatser i det offentliga rummet i Södertälje Stadshus.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1460623204932{padding-bottom: 35px !important;}”][vc_separator color=”black” style=”dotted” border_width=”4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]Program

07.30–08.00. Matig smart-mat-smörgås med dryck

08.00–08.05. Södertälje Kultur-Fritid presenterar morgonens tema

08.05–08.25. Coompanion Stockholm presenterar hur sociala företag skapar jobb och lokal utveckling

08.25–08.45. IoU skapar nya mötesplatser i Södertälje genom socialt
företagande

08.45–09.00. Dialog och möjlighet att bli del av processen

Slut[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1460623204932{padding-bottom: 35px !important;}”][vc_separator color=”black” style=”dotted” border_width=”4″][/vc_column][/vc_row]